ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
อำเภอยิ้ม

อำเภอยิ้ม ณ บ้านแม่ปอน [อ่าน : 69 ครั้ง]

กิจกรรมพัฒนาแผนก

ช่วยกันทุกคนเลย [อ่าน : 69 ครั้ง]

โครงการแผนกวิชาช่างยนต์

โครงการ 5 ส. แผนกวิชาช่างยนต์ [อ่าน : 76 ครั้ง]

การทำความสะอาดในแผนกวิชาช่างยน...

ทำความสะอาด [อ่าน : 124 ครั้ง]

อาจารย์ นุพร แซ่ว๊ะ

อาจารย์ นุพร แซ่ว๊ะ นำ นร เข้าศึกษาดูงานประเทศเมียนมาร์ [อ่าน : 79 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม