ภาพกิจกรรม
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอ...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพ... [อ่าน : 52 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใ...

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผ... [อ่าน : 60 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม