งานกิจกรรม
กำหนดการ เดินขบวนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมเดินขบวนกิจกรรมเนื่องใน... [อ่าน : 68 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
งานครูที่ปรึกษา
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปวช.2 และปวช.3

มีในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 [อ่าน : 59 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
งานปกครอง
อ่านเพิ่มเติม
งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน
อ่านเพิ่มเติม
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
กำหนดการออก Fix it ครั้งที่ 3 ศูนย์ อบต.ข่วงเปา

ครั้งที่ 4 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ในวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 2560 ณ ร้านค้าชุมชนตำบลข่วงเปา... [อ่าน : 77 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
อ่านเพิ่มเติม