งานประชาสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม
งานทะเบียน
แจ้งครูที่ปรึกษา ปวช.1และ ปวส....

แจ้งให้ครูที่ปรึกษาตามเอกสารใบวุฒิการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่ง [อ่าน : 47 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
งานพัสดุ
จัดส่ง สผ.1

แจ้งงาน แผนกวิชา จัดทำ สผ.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 [อ่าน : 57 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
งานการบัญชี
ตรวจสอบ

ตรวจสอบงบรายงานประจำปี 2560 [อ่าน : 269 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
งานการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
งานบุคลากร
รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ...

ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 60 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
งานบริหารทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน...

การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน... [อ่าน : 131 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม