ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ไหว้ครูช่าง

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดงานกิจกรรมไหว้ครูช่าง [อ่าน : 66 ครั้ง]

กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ให้นักเรียนแผนกช่างเชื่อม ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อจะได้ดำเนินการในคาบกิจกรรม [อ่าน : 67 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมประจำปี 2560 ตามมาตรฐาน ภายใน ภายนอก นานชาติ
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมดำเนินงานตามปฏิทินของสถานศึกษาประจำปี 2560
ในวัน พุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560...

โครงการ สำนึกรักพลเมืองโรงเรียนคุณธรรม [อ่าน : 110 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม