ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบ...

การจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษาแผนกวิชาการบัญชี [อ่าน : 93 ครั้ง]

แจ้งนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ส...

หน่วยที่ี 1 วิชาการบริหารงานในคุณภาพองค์การ [อ่าน : 52 ครั้ง]

ให้ทำการบ้านวิชาการบัญชีห้างหุ...

แจ้งให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 การบัญชี [อ่าน : 90 ครั้ง]

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา...

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ร่วมกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 71 ครั้ง]

รายวิชาการขายเบื้องต้น 1 สำหรั...

แจ้งการทดสอบย่อย ครั้งที่ 1 รายวิชาการขายเบื้องต้น 1 [อ่าน : 62 ครั้ง]

โครงการทัศนศึกษาดูงานประจำปีกา...

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 แผนกวิชาการบัญขี นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 จำนวน 29 คน ไปดูงานที่ บริษัทซันส... [อ่าน : 61 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม