กีฬา

ชนะเลิศระดับภาคไปสู่ระดับชาติ [อ่าน : 18 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์

จัดทำการติวเข้มเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(V-net) [อ่าน : 15 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์

เข้าร่วมแข่งขันประกาศโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560 คะ [อ่าน : 18 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
English Kru Sunisa

การแสดง ลีดเดอร์เพลงมาร์ช [อ่าน : 15 ครั้ง]

การแสดง [อ่าน : 15 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาษาไทย

ร่วมแสดงในงานครบรอบสถาปนา ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง [อ่าน : 20 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
English

สถาบันภาษาอังกฤษ World English Campus จะมีการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง... [อ่าน : 22 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม