ติดต่อเรา

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

สาขาวิชาสามัญ ตึกพาณิชยกรรม ชั้น 2 

โทร 053 341872